Na delu Dunava, od Novog Sada do Bačke Palanke, a pogotovo na potezu Čerevićka skela, ribočuvari JVP „Vode Vojvodine“ organizovali su intenzivne kontrole u proteklih desetak dana. Tokom danonoćnih kontrola, timu ribočuvara iz Novog Sada pridružili su se i ribočuvari iz Bačke Palanke, Kule i Odžaka.  Na toj deonici u proteklom periodu često su prisutne ribokradice, a zabeleženo je i korišćenje nelegalno postavljenih mreža i drugog nedozvoljenog alata. Na prisustvo ribokradica žalili su nam se i rekreativni ribolovci.

Pojačan nadzor nad ovim delom ribolovnih voda JVP „Vode Vojvodine“ biće organizovan i u narednom periodu.

Pored dela Dunava od mosta u Bačkoj Palanci do mosta kod Beške, ribolovne vode   JVP „Vode Vojvodine“ su i kanalska mreža Dunav –  Tisa –  Dunav,  Akumulacija „Čonoplja“, vodotoci Begej, Zlatica i Karaš.