Zbog svakodnevnog obraćanja građana sa pitanjima u vezi sa plaćanjem ovogodišnje obaveze naknade za odvodnjavanje, obaveštavamo obveznike da u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o vodama, naknadu za odvodnjavanje više ne zadužuje Poreska uprava, već JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad. 

Obveznici mogu svoja zaduženja akontativno da uplate na osnovu rešenja kojim je utvrđena naknada za 2016. godinu u istom iznosu, a na stari, odnosno nepromenjeni broj žiro – računa i isti poziv na broj.

Kada budu uručena rešenja kojim se utvrđuje naknada za odvodnjavanje za 2017. godinu, obveznici će sami uporediti da li postoji razlika u zaduženju za 2016. i 2017. godinu, i tada će biti u obavezi da uplate samo utvrđenu razliku.

Za sva pitanja i nedoumice, obveznici se mogu u toku radnog vremena obratiti Korisničkom servisu na besplatni broj telefona 0800/21-21-21 ili imejlom: korisnik@vodevojvodine.rs.