Због свакодневног обраћања грађана са питањима у вези са плаћањем овогодишње обавезе накнаде за одводњавање, обавештавамо обвезнике да у складу са изменама и допунама Закона о водама, накнаду за одводњавање више не задужује Пореска управа, већ ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад. 

Обвезници могу своја задужења аконтативно да уплате на основу решења којим је утврђена накнада за 2016. годину у истом износу, а на стари, односно непромењени број жиро – рачуна и исти позив на број.

Када буду уручена решења којим се утврђује накнада за одводњавање за 2017. годину, обвезници ће сами упоредити да ли постоји разлика у задужењу за 2016. и 2017. годину, и тада ће бити у обавези да уплате само утврђену разлику.

За сва питања и недоумице, обвезници се могу у току радног времена обратити Корисничком сервису на бесплатни број телефона 0800/21-21-21 или имејлом: korisnik@vodevojvodine.rs.