Захваљујући заједничким улагањима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водоприведу и шумарстсво и локалних самоуправа, за уређење и чишћење каналске мреже на подручју Војводине биће уложено више од милијарду динара. Радови који ће се изводити на каналској мрежи на подручју 33 војвођанскe општине и седам градова, побољшаће функционалност система за одводњавање те спречити задржавање воде на пољопривредном земљишту.

Нови циклус радова кроз суфинасирање, где Покрајина обезбеђује око 60, а општине и градови на подручју покрајине преосталих 40 процената, почиње ускоро. Стручне службе ЈВП „Воде Војводине” припремају тендерску документацију за јавне набавке, а радови ће почети чим процедуре буду готове а уговори са извођачима потписани.

Радови су планирани према приоритетима које су заједно дефинисали локалне самоуправе и „Воде Војводине“.