U okviru redovnog održavanja, od marta meseca ove godine, sprovode se aktivnosti na izmuljenju kanala Hs DTD plovnim bagerima JVP „Vode Vojvodine“. Dva plovna bagera trenutno rade na tim poslovima i to na  kanalu Bečej-Bogojevo i  Vrbas-Bezdan. Iz kanala  će biti izvađeno oko 160.000 kubika mulja, a radovi će koštati  blizu 60 miliona dinara. Po završetku ovih radova plovni bageri će raditi na spoju kanala Bečej-Bogojevo i reke Tise, kao i na Trianglu Prigrevice odakle bi trebalo da se izvadi još 100.000 kubika nanosa. Izmuljenje plovnim bagerima koštaće oko 100 miliona dinara.

Takođe, paralelno sa ovim aktivnostima, Planom redovnog održavanja kanalske mreže u 2017. godini, predviđeno je i suvozemno izmuljenje koje podrazumeva izmuljenje kanala sa obale i to na  nekoliko deonica. Radovi na izmuljenju završeni su na delu Kikindskog kanala u dužini od dva kilometra. Gotovi su i radovi kod Srpskog Itebeja. Na kanalu Vrbas-Bezdan  trenutno se izmuljuje 11 kilometara kanala između Crvenke i Sivca. Na kanalu Jegrička izmuljuje se kompletan profil kanala u dužini od 10 km, a do kraja godine biće izmuljena još jedna deonica  Jegričke. Radovi na suvozemnom izmuljavanju koštaće oko 120 miliona dinara.

Sve ove aktivnosti izvode se radi poboljšanja funkcionalnosti kanalske mreže HS DTD kao višenamenskog sistema-odvodnjavanje, navodnjavanje, plovidba, sportski ribolov, rekreacija. Na ovaj način biće omogućeno nesmetano korišćenje vode za sve korisnike, ali i poboljšani uslovi kako za odvodnjavanje u vreme povećanih padavina, tako i za navodnjavanje u sušnom periodu.