У оквиру редовног одржавања, од марта месеца ове године, спроводе се активности на измуљењу канала Хс ДТД пловним багерима ЈВП „Воде Војводине“. Два пловна багера тренутно раде на тим пословима и то на  каналу Бечеј-Богојево и  Врбас-Бездан. Из канала  ће бити извађено око 160.000 кубика муља, а радови ће коштати  близу 60 милиона динара. По завршетку ових радова пловни багери ће радити на споју канала Бечеј-Богојево и реке Тисе, као и на Трианглу Пригревице одакле би требало да се извади још 100.000 кубика наноса. Измуљење пловним багерима коштаће око 100 милиона динара.

Такође, паралелно са овим активностима, Планом редовног одржавања каналске мреже у 2017. години, предвиђено је и сувоземно измуљење које подразумева измуљење канала са обале и то на  неколико деоница. Радови на измуљењу завршени су на делу Кикиндског канала у дужини од два километра. Готови су и радови код Српског Итебеја. На каналу Врбас-Бездан  тренутно се измуљује 11 километара канала између Црвенке и Сивца. На каналу Јегричка измуљује се комплетан профил канала у дужини од 10 km, а до краја године биће измуљена још једна деоница  Јегричке. Радови на сувоземном измуљавању коштаће око 120 милиона динара.

Све ове активности изводе се ради побољшања функционалности каналске мреже ХС ДТД као вишенаменског система-одводњавање, наводњавање, пловидба, спортски риболов, рекреација. На овај начин биће омогућено несметано коришћење воде за све кориснике, али и побољшани услови како за одводњавање у време повећаних падавина, тако и за наводњавање у сушном периоду.