Radove na uređenju dela potoka Patka (Budovar) u Starim Banovcima, Opština Stara Pazova, obišli su danas predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović i vršilac dužnosti direktora JVP „Vode Vojvodine“, Slavko Vrndžić.

Potok Patka-Budovar protiče blizu Starih Banovaca, a osnovna namena mu je odvođenje suvišnih voda sa jugoistočne padine Fruške Gore, gde se sa Golubinačkim kanalom uliva u Dunav.  

Projektnim rešenjem potrebno je zaštititi priobalje, izgraditi novu ustavu za odbranu priobalnog dela naselja od visokih voda Dunava.  Procenjeno je da je uticaj Dunava na režim ovog vodotoka direktan i da postoji velika verovatnoća da bi branjeno područje Starih Banovaca bilo ugroženo jer bi voda iz Dunava kroz potok ulazila u samo naselje. Lokacija predviđene ustave, koja će sprečiti prodor dunavske vode,  nalazi se u urbanom području- građevinskom reonu naselja Stari Banovci i komunalno je opremljena nadzemnim i podzemnim instalacijama, trotoarima i saobraćajnicama. Takođe, radiće se i na zacevljenju dela potoka u dužini od 150 metara, a u okviru ovih radova, demontiraće se postojeći mostovi, okolni teren biće iznivelisan i nasut odgovarajućim materijalom kako bi se formirale saobraćajnice. U delu ovog potoka postoji zaraslo, neuređeno i divlje priobalje koje je potrebno urediti i privesti nameni. Trenutno se na gradilištu obavljaju obimni zemljani radovi, posle kojih će uslediti postavljanje talpi, izgradnja kolektora i ustave.

Radovi vredni 48 miliona dinara, započeti su 1. avgusta, a trebalo bi da budu gotovi za 150 radnih dana. Inevstitor je JVP „Vode Vojvodine“, a izvođač radova VP „Galovica“, Zemun.