Радове на уређењу дела потока Патка (Будовар) у Старим Бановцима, Општина Стара Пазова, обишли су данас председник Покрајинске владе Игор Мировић и вршилац дужности директора ЈВП „Воде Војводине“, Славко Врнџић.

Поток Патка-Будовар протиче близу Старих Бановаца, a основна намена му је одвођење сувишних вода са југоисточне падине Фрушке Горе, где се са Голубиначким каналом улива у Дунав.  

Пројектним решењем потребно је заштитити приобаље, изградити нову уставу за одбрану приобалног дела насеља од високих вода Дунава.  Процењено је да је утицај Дунава на режим овог водотока директан и да постоји велика вероватноћа да би брањено подручје Старих Бановаца било угрожено јер би вода из Дунава кроз поток улазила у само насеље. Локација предвиђене уставе, која ће спречити продор дунавске воде,  налази се у урбаном подручју- грађевинском реону насеља Стари Бановци и комунално је опремљена надземним и подземним инсталацијама, тротоарима и саобраћајницама. Такође, радиће се и на зацевљењу дела потока у дужини од 150 метара, а у оквиру ових радова, демонтираће се постојећи мостови, околни терен биће изнивелисан и насут одговарајућим материјалом како би се формирале саобраћајнице. У делу овог потока постоји зарасло, неуређено и дивље приобаље које је потребно уредити и привести намени. Тренутно се на градилишту обављaју обимни земљани радови, после којих ће уследити постављање талпи, изградња колектора и уставе.

Радови вредни 48 милиона динара, започети су 1. августа, а требало би да буду готови за 150 радних дана. Иневститор је ЈВП „Воде Војводине“, а извођач радова ВП „Галовица“, Земун.