Oпсежни радови на ремонту преводнице Бечеј су завршени.

На овој преводници обављене су две врсте радова – замењена је стара хидромашинска опрема и урађена антикорозивна заштита свих металних делова, а обављена је и адаптација електро опреме, која је замењена савременијом. Код машинског дела, најобимнији радови су обављени на одржавању и замени хидрауличне опреме.

Преводница у Бечеју представља транспортну везу између канала ДТД и реке Тисе. Комора преводнице дуга је 85, а широка 12 метара. Радови на ремонту ове преводнице трајали су шест месеци, а укупно су вредни око 37 милиона динара – за одржавање хидромашинске опреме издвојено је око 20 милиона, а за електро радове 17 милиона динара. Извођач радова на хидрауличној и хидромашинској опреми био је ВД „Тамиш-Дунав“ доо, а електрорадова „ГАТ“ доо.