Крајем прошле недеље, званично су почели радови на уређењу „Тромеђе“ на ушћу Великог бачког канала и канала ДТД код Сомбора.         

Пројектом је, поред земљаних радова на уређењу обале канала, предвиђена израда два прилазна пута у зони привезишта дужине 156 и 136 метара, ширине од 3 до 4 метра. Биће изграђен и дрвени мол – платформа која ће на оба краја имати алуминијумске степенице за купаче и друге кориснике. Такође, изградиће се и нови плато од 80 квадратних метара и поставити неопходан урбани мобилијар.

Тренутно на овој локацији багер равна и разастире земљу и припрема терен за радове на 52. километру леве обале канала Врбас – Бездан, у непосредној близини сомборске преводнице. Започете активности наставак су радова на комплетном уређењу леве обале овог канала, што је и предвиђено Програмом пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2017. годину.

Уговорена вредност инвестиције је 9 милиона динара, с тим да Град Сомбор учествује са 40%, дакле 3,6 милиона динара, а ЈВП „Воде Војводине“ са 60%, односно 5,4 милиона динара.

Извођачи радова су ВП „Западна Бачка“ и ВПД „Дунав и Тиса“, Сомбор.