Krajem prošle nedelje, zvanično su počeli radovi na uređenju „Tromeđe“ na ušću Velikog bačkog kanala i kanala DTD kod Sombora.         

Projektom je, pored zemljanih radova na uređenju obale kanala, predviđena izrada dva prilazna puta u zoni privezišta dužine 156 i 136 metara, širine od 3 do 4 metra. Biće izgrađen i drveni mol – platforma koja će na oba kraja imati aluminijumske stepenice za kupače i druge korisnike. Takođe, izgradiće se i novi plato od 80 kvadratnih metara i postaviti neophodan urbani mobilijar.

Trenutno na ovoj lokaciji bager ravna i razastire zemlju i priprema teren za radove na 52. kilometru leve obale kanala Vrbas – Bezdan, u neposrednoj blizini somborske prevodnice. Započete aktivnosti nastavak su radova na kompletnom uređenju leve obale ovog kanala, što je i predviđeno Programom poslovanja JVP „Vode Vojvodine“ za 2017. godinu.

Ugovorena vrednost investicije je 9 miliona dinara, s tim da Grad Sombor učestvuje sa 40%, dakle 3,6 miliona dinara, a JVP „Vode Vojvodine“ sa 60%, odnosno 5,4 miliona dinara.

Izvođači radova su VP „Zapadna Bačka“ i VPD „Dunav i Tisa“, Sombor.