ЈВП „Воде Војводине“ наставља своје активности на реализацији Програма пословања за 2017. годину. Радове на инвестиционом одржавању новосадске преводнице данас су обишли в. д. директор ЈВП „Воде Војводине“ Славко Врнџић и помоћник директора за Хс ДТД Стеван Илинчић.  

Активности које су започете средином јуна месеца текуће године, обухватају радове на хидромашинској опреми, замени дотрајале опреме и извођење антикорозивне заштите на металним деловима преводнице. Најважнији радови односе се на замену носећих ланаца и водећих точкова на понирућој капији, затим, замену дрвених и гумених заптивних делова на двокрилној капији, као и постављање антикорозивне заштите на површини од 2.700 квадратних метара.

Радови су вредни око 23,3 милиона динара, извођач је „Гоша монтажа“ ад Београд, а планирано је да радови буду завршени до 10. октобра 2017. године.

Иначе, новосадска преводница је завршена 1963. године и заједно са истоименом уставом чини Хидрочвор „Нови Сад“. Налази се на 4,4 километара од споја канала Нови Сад – Савино Село са Днавом. На овој преводници јавља се максимална денивелација између Дунава и канала (до 9,1 метара).

Ово је трећи ремонт преводнице од када је завршена.

Ова преводница је изузетно значајна за пловидбу кроз Војводину, посебно привредни транспорт, због самог свог положаја. Заједно са преводницом на Брани на Тиси, представља најпрометнију преводницу на Хидросистему ДТД. Годишње кроз новосадску преводницу прође од 800 до 1.000 бродова, док је промет робе на годишњем нивоу 300.000 тона.