JVP „Vode Vojvodine“ nastavlja svoje aktivnosti na realizaciji Programa poslovanja za 2017. godinu. Radove na investicionom održavanju novosadske prevodnice danas su obišli v. d. direktor JVP „Vode Vojvodine“ Slavko Vrndžić i pomoćnik direktora za Hs DTD Stevan Ilinčić.  

Aktivnosti koje su započete sredinom juna meseca tekuće godine, obuhvataju radove na hidromašinskoj opremi, zameni dotrajale opreme i izvođenje antikorozivne zaštite na metalnim delovima prevodnice. Najvažniji radovi odnose se na zamenu nosećih lanaca i vodećih točkova na ponirućoj kapiji, zatim, zamenu drvenih i gumenih zaptivnih delova na dvokrilnoj kapiji, kao i postavljanje antikorozivne zaštite na površini od 2.700 kvadratnih metara.

Radovi su vredni oko 23,3 miliona dinara, izvođač je „Goša montaža“ ad Beograd, a planirano je da radovi budu završeni do 10. oktobra 2017. godine.

Inače, novosadska prevodnica je završena 1963. godine i zajedno sa istoimenom ustavom čini Hidročvor „Novi Sad“. Nalazi se na 4,4 kilometara od spoja kanala Novi Sad – Savino Selo sa Dnavom. Na ovoj prevodnici javlja se maksimalna denivelacija između Dunava i kanala (do 9,1 metara).

Ovo je treći remont prevodnice od kada je završena.

Ova prevodnica je izuzetno značajna za plovidbu kroz Vojvodinu, posebno privredni transport, zbog samog svog položaja. Zajedno sa prevodnicom na Brani na Tisi, predstavlja najprometniju prevodnicu na Hidrosistemu DTD. Godišnje kroz novosadsku prevodnicu prođe od 800 do 1.000 brodova, dok je promet robe na godišnjem nivou 300.000 tona.