У току је уређење две деонице на каналу Јегричка – једна дужине око 8,5 километара од Деспотова до Равног Села и друга, дужине два километра, од прелива Змајево према селу.

Уређење ове две деонице канала Јегричка започето је половином јуна и обухвата тарупирање, измуљење и уређење инспекционе стазе у неким деловима. Радови су вредни 25,8 милиона динара, а уговором је предвиђено да трају четири месеца.

До радова је дошло јер је услед муља и набујале вегетације био смањен проток воде у каналу Јегричка, чија главна намена је одводњавање и наводњавање.