Радови у оквиру овогодишњeг програма суфинансирања Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водоприведу и шумарстсво и локалних самоуправа, почели су у неколико општина. Ова улагања у уређење каналске мреже, на подручју Бачке, Баната и Срема вреде око 917 милиона динара.

У току су радови на локацијама у Сомбору, Оџацима, Кули, Србобрану, Бечеју, Ковину и Шиду.

На овај начин се, на каналској мрежи, на подручју 40 војвођанских градова и општина, побољшaва функционалност система за одводњавање и спречава задржавање воде на пољопривредном земљишту.

Највише новца, скоро 500 милиона динара уложиће се у системе за одводњавање на подручју Баната, где је каналска мрежа и најгушћа. На подручју Бачке предвиђено је да се утроши oкo 412 милиона, док се радови на подручју Срема процењују на око 104 милиона динара.

По овом систему суфинансирања покрајина обезбеђује 60, а локалне самоуправе 40 % потребних средстава.