ЈВП „Воде Војводине“ наставља са прецизном динамиком спровођења инвестиционих активности које су планиране овогодишњим Програмом пословања. Обавештавамо јавност да је у току радови на уређењу подсистема „Мали Иђош“.  

Током пролећа, на каналу Кула – Мали Иђош изграђена су два моста, а ископано је и још 650 метара канала, на који је постављен геотекстил, водонепропусна фолија и заштитна ограда, што је представљало инвестицију од 60 милиона динара. Тренутно су у завршној фази радови на изградњи пропуста испод железничке пруге, вредни 17,4 милиона динара. У оквиру ових радова, до сад је урађено тело пропуста, а следи постављање бетонске облоге и спојање пропуста са каналом. Радове изводи фирма БИН – ИНГ Београд и ЕРГОЛ – СМБ Петроварадин. Очекујемо да ће у најскорије време ови радови бити завршени.

У наредном периоду очекује се и наставак радова на овом подсистему из средстава Абу Даби фонда. Додатно ће се урадити првих пет километара канала који је већ у функцији. Поред земљаних и геодетских радова,  та деоница канала ће се облагати новом водонепропусном фолијом.

Напомињемо да је подсистем „Мали Иђош“ део регионалног система „Северна Бачка“ који је пројектован као вишенаменски систем. Подсистем је предвиђен да обезбеђује воду за наводњавање 11.500 хектара пољопривредних површина на подручјима општина Кула, Врбас, Мали Иђош и Бачка Топола.

Наводњавање је неопходна и трајно исплатива мелиоративна и агротехничка мера у савременој пољопривредној производњи, без које се не може очекивати просперитет пољопривреде.