Prvi operativni sastanak povodom Projekta FORRET („Projekat prekogranične šumske retenzije za integralno upravljanje rizicima od poplava, okolinom i šumama“) održan je 19. oktobra 2017. godine, u Vinkovcima u Hrvatskoj. Prisustni su bili predstavnici  JVP „Vode Vojvodine“, Hrvatske vode, JP „Vojvodinašume“ i WWF Adria (međunarodno Udruženje za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti), kao i pridruženi član projekta, Hrvatske šume.

Na ovom sastanku usaglašeno je mišljenje da postoji potreba za formiranjem Upravljačkog odbora projekta, koji bi činili predstavnici kompetentnih nacionalnih institucija. Poziv za imenovanje predstavnika u Upravnom odboru projekta upućen je Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – upravi za šume, Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Zavodu za zaštitu prirode Vojvodine i direktoru JVP “Vode Vojvodine”. Na isti način biće formiran deo Upravnog odbora koji će činiti predstavnici Republike Hrvatske.

Između ostalog, planirane su aktivnosti zajedničke baze podataka za vode, šume, okolinu i prirodu, zajednički monitoring uz postavljanje dve nove vodomerne stanice, po jedna sa svake strane granice, izrada zajedničkog hidrološko – hidrauličkog modela, izrada dve nacionalne studije upravljanja šumskim resursima, izrada zajedničke studije bioraznolikosti koja će obuhvatiti nacionalne specifičnosti obe država, i brojne druge aktivnosti.

Cilj ovog projekta je smanjenje rizika od poplava, ali i osiguravanje kvalitetnijeg upravljanja šumama uz poboljšanje ekološkog stanja i očuvanja bioraznolikosti ovog jedinstvenog područja od međunarodne važnosti.