Први оперативни састанак поводом Пројекта ФОРРЕТ („Пројекат прекограничне шумске ретензије за интегрално управљање ризицима од поплава, околином и шумама“) одржан је 19. октобрa 2017. године, у Винковцима у Хрватској. Присустни су били представници  ЈВП „Воде Војводине“, Хрватске воде, ЈП „Војводинашуме“ и WWФ Адриа (међународно Удружење за заштиту природе и очување биолошке разноликости), као и придружени члан пројекта, Хрватске шуме.

На овом састанку усаглашено је мишљење да постоји потреба за формирањем Управљачког одбора пројекта, који би чинили представници компетентних националних институција. Позив за именовање представника у Управном одбору пројекта упућен је Министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства – управи за шуме, Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Заводу за заштиту природе Војводине и директору ЈВП “Воде Војводине”. На исти начин биће формиран део Управног одбора који ће чинити представници Републике Хрватске.

Између осталог, планиране су активности заједничке базе података за воде, шуме, околину и природу, заједнички мониторинг уз постављање две нове водомерне станице, по једна са сваке стране границе, израда заједничког хидролошко – хидрауличког модела, израда две националне студије управљања шумским ресурсима, израда заједничке студије биоразноликости која ће обухватити националне специфичности обе држава, и бројне друге активности.

Циљ овог пројекта је смањење ризика од поплава, али и осигуравање квалитетнијег управљања шумама уз побољшање еколошког стања и очувања биоразноликости овог јединственог подручја од међународне важности.