Uvažavajući molbu građana, JVP „Vode Vojvodine“ započelo je radove na saniranju oštećenih mostova na kanalu I sistema za odvodnjavanje Jegrička u ataru Pivnica.

Naime, na stacionažama km 2+609 i km 6+217 postojala su problematična mesta na mostovima zbog kojih nije bio moguć prolazak teških poljoprivrednih mašina. Kako su ovi mostovi od velikog značaja za poljoprivrednike, započelo se sa radovima koji podrazumevaju postavljanje novih cevastih propusta  veličine Ø 1400, umesto starih  propusta zidanih od cigala.  

Cevasti deo propusta je postavljen, urađena je oplata, a preostalo je da se uradi betoniranje i zatrpavanje propusta, odnosno, njihovo dovođenje u funkcionalno stanje.

Ukoliko vremenski uslovi to dozvole, radovi na ova dva propusta u ataru Pivnica biće gotovi do polovine novembra. Na taj način, biće omogućen i prolazak teških poljoprivrednih mašina na ova dva mesta na kanalu.

Radovi u ataru Pivnica vredni su 5,1 milion dinara, a izvođač radova je VDP „Bačka Palanka“.