Уважавајући молбу грађана, ЈВП „Воде Војводине“ започело је радове на санирању оштећених мостова на каналу I система за одводњавање Јегричка у атару Пивница.

Наиме, на стационажама км 2+609 и км 6+217 постојала су проблематична места на мостовима због којих није био могућ пролазак тешких пољопривредних машина. Како су ови мостови од великог значаја за пољопривреднике, започело се са радовима који подразумевају постављање нових цевастих пропуста  величине Ø 1400, уместо старих  пропуста зиданих од цигала.  

Цевасти део пропуста је постављен, урађена је оплата, а преостало је да се уради бетонирање и затрпавање пропуста, односно, њихово довођење у функционално стање.

Уколико временски услови то дозволе, радови на ова два пропуста у атару Пивница биће готови до половине новембра. На тај начин, биће омогућен и пролазак тешких пољопривредних машина на ова два места на каналу.

Радови у атару Пивница вредни су 5,1 милион динара, а извођач радова је ВДП „Бачка Паланка“.