Представници ЈВП „Воде Војводине“ учествовали су на Европском биоекономском конгресу одржаном 20. и 21. новембра ове године у Лођу у Пољској. Овом приликом, предузеће се представило кроз тему „Изазови пројекта ремедијације Великог бачког канала“. Конгрес је окупио експерте из различитих структура – представнике управљача, компанија, академске јавности, невладиних организација и пољопривреде. Циљ конгреса је  повезивање биорегиона централне и источне Европе, подршка трансферу знања, повећање учешћа индустрије у ланцу вредности локалне биоекономије, као и значајније  учешће у европским и националним програмима који подржавају развој биоекономије.

Учешће на конферецији резултирало је укључивањем Војводине у токове биоекономије у региону и води ка успостављању сарадње са околним жупанијама.