Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad
Drugi operativni sastanak u okviru IPA projekta FORRET

Drugi operativni sastanak u okviru IPA projekta FORRET

Drugi operativni sastanak partnera projekta FORRET održan je u Vinkovcima 30. novembra 2017. godine, na kojem se dogovaralo o pripremi projektnih aktivnosti prve etape, uključujući prikupljanje podataka i izradu projektnih zadataka. Takođe, raspravljalo se i o pitanjima u vezi sa završetkom izrade Plana upravljanja projektom i Komunikacijskog plana, kao i o mogućnostima ubrzanja realizacije konkretnih aktivnosti.

Projekat FORRET, je zajednički prekogranični projekat hrvatskih i srpskih institucija nadležnih za upravljanje vodama i upravljanje rizicima od poplava, „Hrvatske vode“ i JVP „Vode Vojvodine“, gazdovanje šumama, JP „Vojvodinašume“ i zaštitu prirode i očuvanje biodiverziteta, WWF Adria, Zagreb.

Hrvatske vode su vodeći partner na ovom projektu, a tokom sprovođenja projekta, uz projektne partnere, biće uključene i ostale nadležne nacionalne institucije obe države (predstavnici nadležnih tela i institucija zaduženih za vode, šume i zaštitu prirode) preko radnih tela projekta u cilju dobijanja optimalnih rešenja upravljanja prostorom iz delokruga projekta.

Glavni cilj FORRET-a  je smanjenje rizika od poplava kroz uspostavljanje zajedničkog monitoringa, mere smanjenja rizika od poplava i unapređenje sistema upravljanja rizicima od poplava. Završetkom aktivnosti osiguraće se i kvalitetnije upravljanje šumama uz poboljšanje ekološkog stanja i očuvanja ovog jedinstvenog područja od međunarodne važnosti. Projektom su, između ostalog, planirani uspostavljanje zajedničke baze podataka za vode, šume i prirodu, zajednički monitoring uz postavljanje dve nove vodomerne stanice, izrada zajedničkog hidrološko-hidrauličkog modela, dve nacionalne studije upravljanja šumskim resursima i zajedničke studije biodiverziteta koja će obuhvatiti nacionalne specifičnosti obe države, kao i brojne druge aktivnosti.

Ukupna vrednost projekta je 1.626.842,24 evra, a finansijeri su Program prekogranične saradnje IPA Hrvatska – Srbija 2014. – 2020, sa 85 procenata, i projektni partneri sa 15 procenata. Planirano je da projekat bude gotov u naredne dve i po godine.

 

Obaveštenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede