У Скупштини АП Војводине јуче је одржана конференција поводом почетка имплементације стратешког пројекта „Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја – Бездан – БАБЕК”, који суфинансира Европска унија кроз Интеррег – ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска–Србија.

Партнерство на пројекту, чији укупни буџет износи преко 8,5 милиона евра, од чега суфинансирање Европске уније (ИПА) износи скоро 7,5 милиона евра, чине Дирекција за водопривреду Доњег Подунавља (Мађарска), ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад и Фонд „Европски послови” АП Војводине (Србија).

Овом приликом, директор ЈВП „Воде Војводине“, Славко Врнџић, као представник пројектног партнера, истакао је значај овог пројекта. Уприличена је и презентација самог пројекта коју је одржао помоћник директора за Хидросистем ДТД Стеван Илинчић.

Циљ пројекта је смањење опасности од поплава на територији АП Војводине и жупаније Бач-Кишкун, а планирани су и радови на оспособљавању преводнице Бездан.