Poštovani,

U dogovoru sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, LICA KOJA SE JAVE LIČNO, MEJLOM ILI POŠTOM sa zahtevom za dobijanje potvrde o izmirenim obavezama po osnovu naknade za odvodnjavanje, potrebnu na Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke poljoprivredne mehanizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini, biće upućena  direktno u nadležni pokrajinski sekretarijat, da podnesu svoju konkursnu dokumentaciju BEZ POTVRDE JVP „Vode Vojvodine“.

Konkursna dokumentacija biće primljena i bez potvrde, a Pokrajinski sekretarijat će sastaviti spisak svih primljenih zahteva koji nemaju potvrdu i dostaviti JVP „Vode Vojvodine“ službeni zahtev u ponedeljak 11. 12. 2017., u formi tabele sa imenom i prezimenom i JMBG  lica, koja su podnela nepotpunu konkursnu dokumentaciju,  tj.  kojima nedostaje POTVRDA JVP VODE VOJVODINE.

Sve dalje aktivnosti u vezi sa dopunom konkursne dokumentacije  za Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke poljoprivredne mehanizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini, rešavaće  u direktnom kontaktu korisnik i Sekretarijat.

Svi korisnici  koji su zahteve podneli  do srede 06.12. 2017. do 13.00 časova, dobiće potvrde najkasnije u petak 8. decembra, u holu poslovne zgrade JVP „Vode Vojvodine“ posle 13.00 časova.