Поштовани,

У договору са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ЛИЦА КОЈА СЕ ЈАВЕ ЛИЧНО, МЕЈЛОМ ИЛИ ПОШТОМ са захтевом за добијање потврде о измиреним обавезама по основу накнаде за одводњавање, потребну на Конкурсу за доделу средстава за суфинансирање набавке пољопривредне механизације на територији АП Војводине у 2017. години, биће упућена  директно у надлежни покрајински секретаријат, да поднесу своју конкурсну документацију БЕЗ ПОТВРДЕ ЈВП „Воде Војводине“.

Конкурсна документација биће примљена и без потврде, а Покрајински секретаријат ће саставити списак свих примљених захтева који немају потврду и доставити ЈВП „Воде Војводине“ службени захтев у понедељак 11. 12. 2017., у форми табеле са именом и презименом и ЈМБГ  лица, која су поднела непотпуну конкурсну документацију,  тј.  којима недостаје ПОТВРДА ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ.

Све даље активности у вези са допуном конкурсне документације  за Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке пољопривредне механизације на територији АП Војводине у 2017. години, решаваће  у директном контакту корисник и Секретаријат.

Сви корисници  који су захтеве поднели  до среде 06.12. 2017. до 13.00 часова, добиће потврде најкасније у петак 8. децембра, у холу пословне зграде ЈВП „Воде Војводине“ после 13.00 часова.