Хидросистем ДТД са 939 километара изграђене каналске мреже повезује токове река Дунав и Тиса кроз Војводину, грађен је од 1957. до 1977. године и тада је представљао један од највећих инвестиционих пројеката. У склопу Хидросистема ДТД налази се 26 устава, 17 бродских преводница, пет великих црпних станица и 86 мостова.

Поводом 40 година од изградње, овде можете да погледате кратак филм под називом „Пројекат – покрет – наслеђе“ о овом јединственом хидротехничком систему за одвођење унутрашњих вода, одбрану од поплава, наводњавање, пловидбу, снабдевање индустрије водом, рибарство и туризам.