JVP „Vode Vojvodine“ nastavilo je i u 2017. godini sa nizom investicionih aktivnosti u cilju poboljšanja kanalske mreže u Vojvodini u pogledu odvodnjavanja, ali i navodnjavanja. Preduzeće se vodilo strategijom razvoja i usmereni smo bili na investicije koje će poboljšati racionalno korišćenje vodnih resursa u pokrajini.

Kada je u pitanju redovno održavanje i funkcionisanje sistema za odvodnjavanje, shodno raspoloživim sredstvima, na prostor APV uloženo je 1.238.000.000 dinara u 2017. godini. Ova sredstva uložena su u održavanje meliorativnih kanala u Vojvodini i crpnih stanica koje su u funkciji detaljne kanalske mreže. Podsetimo, odvodnjavanje u Vojvodini sprovodi se sa oko 22.000 kilometara kanala u okviru detaljne kanalske mreže, zatim, 155 crpnih stanica, 17 mobilnih  agregata, 319 ustava, 16.450 propusta i mnogo dugih objekata. Međutim, ovaj iznos predstavlja oko trećine potrebnih sredstava za redovno održavanje detaljne kanalske mreže. Neophodna dodatna sredstva obezbeđuju se na druge načine, a najviše zahvaljujući razumevanju Pokrajinske vlade, odnosno  kroz sufinansiranje preko sekretarijata i lokalnih samouprava. Kroz program sufinansiranja Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i lokalnih samouprava dodatno je obezbeđeno još oko milijardu dinara kroz Program uređenja i korišćenja državnog zemljišta u vodoprivredi. Tako se obezbeđuje još oko trećine potrebnih sredstava za redovno održavanje detaljne kanalske mreže, tako da možemo da kažemo da je oko 60, 70 procenata kanalske mreže funkcionalno.

S druge strane, za Vojvodinu je izuzetno bitna zaštita od spoljnih voda i tu pripadaju redovni radovi u iznosu od 360 miliona dinara, što znači da je toliko novca potrošeno na redovno interventno održavanje i ojačavanje zaštitnih objekata i zaštitu od štenih dejstava vode. Radila se odbrambena linija na Dunavu, Tisi i Savi.

Za Hidrosistem DTD mnogu kažu da je žila kucavica Vojvodine, sa svojih 930 kilometara kanalske mreže. Tokom 2017. godine sprovedeni su radovi na rekonstrukciji dva izuzetno značajna objekta na Hidrosistemu DTD: Prevodnice Novi Sad, koja je od suštinskog značaja za plovidbu u Vojvodini, posebno privredni transport, i prevodnice Bečej, koja predstavlja trasnportnu vezu između kanala DTD i reke Tise. Kada govorimo o Hidrosistemu DTD, mora da se napomene da su sprovedeni i radovi na uređenju oko 20 kilometara kanala na potezu od Sivca ka Staparu.

Za investicione radove u 2017. godini, akcenat je stavljen na zatvaranje linije odbrane na reci Savi što je preostalo nakon odbrane od poplava 2014. godine. Predmet sanacije bilo je ojačavanje nasipa na delu Hrtkovci – Jarak u dužini od 3 kilometra i ojačanje obale u zoni Gomolave. Na ta dva lokaliteta utrošeno je oko 260 miliona dinara. Takođe, investirano je u uređenje dela potoka Patka (Budovar), gde je rađeno utvrđivanje obdrambene linije na reci Dunav i stvaranje uslova da se u nastavku, kroz novoizgrađeni cevovod snabdeva ovaj potok za potrebe navodnjavanja. Radovi su se izvodili i na podsistemu za navodnjavanje „Mali Iđoš“, na kanalu Kula-Mali Iđoš,  zatim na uređenju dela Šećeranskog kanala kod Bašaida i uređenju kanala Jegrička.

Poseban investicioni ciklus pokrenut je i kroz 11 projekata iz Abu Dabi fonda u iznosu od 1,5 milijardi dinara. Ovi radovi predstavljaju prvu fazu i kada se budu realizovani, moći će da se navodnjava oko 37.000 hektara zemljišta. Svi radovi su u toku, a za sledeću godinu već imamo pripremljen set od 15 projekata u vrednosti od 3 milijarde dinara.

Za izradu projektno tehničke dokumentacije, koja će biti preduslov za nastavak radova iz tog fonda tokom 2019. godine, uloženo je 120 miliona dinara.

Više o investicijama možete pročitati OVDE.

Kroz IPA projekte uspeli smo da obezbedimo oko 11 miliona evra. To su: IPA program Rumunije i Srbije za revitalizaciju navigacione infrastrukture na Begeju; IPA program Mađarska – Srbija za kompleksno unapređenje vodoprivrede na području kanala “Baja – Bezdan”; IPA program Hrvatska – Srbija za integrisani prekogranični sistem monitoring i upravljanje za rizike od poplava; IPA program Mađarska – Srbija za ublažavanje rizika vezanih za ekstremne vremenske usove i IPA program Mađarska – Srbija za ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti.

Sve ove brojke govore o kontinuiranom investiranju u vodoprivredni sistem u Vojvodini.

JVP „Vode Vojvodine“ nastaviće i u narednoj godini da se efikasno i odlučno stara o vodnim resursima kako bi se na najbolji način održao ovaj složeni sistem.