Изменама и допунама Закона о водама, које су ступиле на снагу крајем децембра 2016. године, предвиђeно је да се водно земљиште у јавној својини даје у закуп у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања.

Сви корисници који су имали закључене уговоре са ЈВП „Воде Војводине“  благовремено су упознати са изменама, а на кућне адресе послата су им обавештења  да им важност уговора истиче 31.12.2017. године.

Тренутно се у ЈВП „Воде Војводине“ спроводе завршне активности на спровођењу поступка давања водног земљишта у закуп. О самој висини закупнине, праву пречег закупа водног земљишта, утврђивању локација и остало, јавност и корисници ће бити благовремено обавештени.

Окончавање свих неопходних процедура очекујемо у другој половини јануара, а кориснике молимо за разумевање и стрпљење.