Izmenama i dopunama Zakona o vodama, koje su stupile na snagu krajem decembra 2016. godine, predviđeno je da se vodno zemljište u javnoj svojini daje u zakup u postupku javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja.

Svi korisnici koji su imali zaključene ugovore sa JVP „Vode Vojvodine“  blagovremeno su upoznati sa izmenama, a na kućne adrese poslata su im obaveštenja  da im važnost ugovora ističe 31.12.2017. godine.

Trenutno se u JVP „Vode Vojvodine“ sprovode završne aktivnosti na sprovođenju postupka davanja vodnog zemljišta u zakup. O samoj visini zakupnine, pravu prečeg zakupa vodnog zemljišta, utvrđivanju lokacija i ostalo, javnost i korisnici će biti blagovremeno obavešteni.

Okončavanje svih neophodnih procedura očekujemo u drugoj polovini januara, a korisnike molimo za razumevanje i strpljenje.