ЈВП „Воде Војводине“ порибило је са 17.000 килограма млађи шарана риболовне воде којима управља као корисник дела рибарског подручја. Акција порибљавања спроведена је у последњој недељи 2017. године у оквиру редовног Програма управљања рибарским подручјима.

У део Дунава, од моста код Бачке Паланке до моста код Бешке, што је риболовна вода којом управља ЈВП „Воде Војводине“, пуштена је једна тона рибље млађи. У канале Хидросистема ДТД у Бачкој пуштено је 9.600 килограма млађи, у канале у Банату 6.400 килограма, а реч о локацијама за које су стручне службе процениле да је најпотребније. Порибљавању су, поред радника ЈВП „Воде Војводине“, присуствовале и надлежне инспекцијске службе, као и локална риболовачка удружења. 

На овај начин биће побољшан квалитет рибљег фонда у нашим риболовним водама.