JVP „Vode Vojvodine“ poribilo je sa 17.000 kilograma mlađi šarana ribolovne vode kojima upravlja kao korisnik dela ribarskog područja. Akcija poribljavanja sprovedena je u poslednjoj nedelji 2017. godine u okviru redovnog Programa upravljanja ribarskim područjima.

U deo Dunava, od mosta kod Bačke Palanke do mosta kod Beške, što je ribolovna voda kojom upravlja JVP „Vode Vojvodine“, puštena je jedna tona riblje mlađi. U kanale Hidrosistema DTD u Bačkoj pušteno je 9.600 kilograma mlađi, u kanale u Banatu 6.400 kilograma, a reč o lokacijama za koje su stručne službe procenile da je najpotrebnije. Poribljavanju su, pored radnika JVP „Vode Vojvodine“, prisustvovale i nadležne inspekcijske službe, kao i lokalna ribolovačka udruženja. 

Na ovaj način biće poboljšan kvalitet ribljeg fonda u našim ribolovnim vodama.