Стручне службе ЈВП „Воде Војводине“ активно прате стање нивоа река на територији Војводине.

Према извештајима Републичког хидрометеоролошког завода, ниједан водоток у Војводини није достигао меродавну коту за проглашење редовне одбране од поплава.

Водостај Дунава је у благом порасту, али тренутно без превазилажења коте редовне одбране од поплава. Реке Сава и Тиса су у стагнацији и лаганом опадању.