У складу са Законом о водама, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“, поред досадашњег издавања потврда о стању накнаде за одводњавање за правна лица, почело је да издаје потврде и за физичка лица.

Корисници којима је потребна искључиво потврда, попуњен образац могу послати на адресу potvrde@vodevojvodine.rs. Образац за издавање потврда можете наћи на крају ове вести.

Све остале информације могу се добити у Kорисничком центру путем бесплатног позива на број 0800/21-21-21, за фиксну телефонију. За мобилну телефонију, позивом на 021/48-81-434 или 021/48-81-539 (није бесплатан позив).