U toku je prodaja dozvola za rekreativni ribolov za 2018. godinu. Kupovinom ribolovne dozvole u JVP „Vode Vojvodine“, ribolovci mogu računati na opremljenu ribočuvarsku službu i na uređena mesta i piste za ribolov.

Cene ribolovnih dozvola nepromenjene su u odnosu na prošlu godinu. Godišnja dozvola za rekreativni ribolov za seniore košta 6.000 dinara, cena jednodnevne dozvole je 1.000 dinara, a višednevne (do sedam dana) 2.000 dinara. Godišnja dozvola za osobe starije od 65 godina, osobe sa telesnim oštećenjem od 60-79 procenata, kao i za žene je 3.000 dinara.

Jedinstvene godišnje dozvole za rekreativni ribolov koje se mogu kupiti kod JVP „Vode Vojvodine“ važe na teritoriji cele Srbije, osim na teritoriji zaštićenih prirodnih dobara, gde važe posebne dozvole. Zainteresovani mogu kupiti i godišnje dozvole za rekreativni ribolov u zaštićenom području za Park prirode „Jegrička“ i Park prirode „Beljanska bara“. Cena ovih dozvola je 4.000 dinara. Za svaki park prirode važi posebna dozvola.

Takođe po cenama nepromenjenim u odnosu na prošlogodišnje, u JVP „Vode Vojvodine“ mogu da se kupe i dozvole za privredni ribolov, koje važe na deonici Dunava od Bačke Palanke do Beške. Cena godišnje dozvole za privredni ribolov je 120.000 dinara, a godišnja dozvola za privredni ribolov bućkom košta 30.000 dinara.