JVP „Vode Vojvodine“ obaveštava obveznike naknade za odvodnjavanje da je  Uprava za trezor, po nalogu Poreske uprave, ugasila račun grupe 849. Taj račun bio je otvoren radi naplate naknade za odvodnjavanje od fizičkih lica za 2008, 2009. i 2010. godinu.

Račun je ugašen zbog prenosa nadležnosti utvrđivanja i naplate naknade za odvodnjavanje od fizičkih lica, sa Poreske uprave na javna vodoprivredna preduzeća.

U narednih nekoliko dana JVP „Vode Vojvodine“ će otvoriti novi poslovni račun na koji će obveznici moći da nastave da uplaćuju svoje neizmirene obaveze zaključno sa 2010. godinom.

Takođe, napominjemo da obveznici neće trpeti nikakve posledice zbog nemogućnosti da na vreme izmire svoje obaveze usled gašenja starog i otvaranja novog računa.