ЈВП „Воде Војводине“ обавештава обвезнике накнаде за одводњавање да је  Управа за трезор, по налогу Пореске управе, угасила рачун групе 849. Тај рачун био је отворен ради наплате накнаде за одводњавање од физичких лица за 2008, 2009. и 2010. годину.

Рачун је угашен због преноса надлежности утврђивања и наплате накнаде за одводњавање од физичких лица, са Пореске управе на јавна водопривредна предузећа.

У наредних неколико дана ЈВП „Воде Војводине“ ће отворити нови пословни рачун на који ће обвезници моћи да наставе да уплаћују своје неизмирене обавезе закључно са 2010. годином.

Такође, напомињемо да обвезници неће трпети никакве последице због немогућности да на време измире своје обавезе услед гашења старог и отварања новог рачуна.