Radovi na uređenju potoka Patka (Budovar) u Starim Banovcima, vredni 48 miliona dinara, okončani su ovih dana. Na ovaj način nastavljene su investicije u ojačavanje odbrambenih linija u Vojvodini, dugih ukupno blizu 1.500 kilometara.

Kako bi se zaštitilo priobalje, na potoku Patka izgrađena je nova ustava za odbranu priobalnog dela naselja od visokih voda Dunava. Naime, ustava će sprečavati prodor dunavske vode, s obzirom da je procenjeno da je uticaj Dunava na režim ovog vodotoka direktan i da postoji velika verovatnoća da bi branjeno područje Starih Banovaca bilo ugroženo, jer bi voda iz Dunava kroz potok ulazila u samo naselje. Urađena su dva reviziona šahta, zatim, izlivna i ulivna građevina, na kojoj je montirna ustavska tabla. U okviru ovih aktivnosti, sprovedeno je i zacevljenje dela potoka Patka, dužine 150 metara.

Radovi na potoku Patka (Budovar) započeti su 1. avgusta 2017. godine, a izvođač je VPD „Galovica“. Osnovna namena ovog potoka, koji se sa Golubinačkim kanalom uliva u Dunav, je odvođenje suvišnih voda sa jugoistočne padine Fruške gore.