Радови на уређењу потока Патка (Будовар) у Старим Бановцима, вредни 48 милиона динара, окончани су ових дана. На овај начин настављене су инвестиције у ојачавање одбрамбених линија у Војводини, дугих укупно близу 1.500 километара.

Како би се заштитило приобаље, на потоку Патка изграђена је нова устава за одбрану приобалног дела насеља од високих вода Дунава. Наиме, устава ће спречавати продор дунавске воде, с обзиром да је процењено да је утицај Дунава на режим овог водотока директан и да постоји велика вероватноћа да би брањено подручје Старих Бановаца било угрожено, јер би вода из Дунава кроз поток улазила у само насеље. Урађена су два ревизиона шахта, затим, изливна и уливна грађевина, на којој је монтирна уставска табла. У оквиру ових активности, спроведено је и зацевљење дела потока Патка, дужине 150 метара.

Радови на потоку Патка (Будовар) започети су 1. августа 2017. године, а извођач је ВПД „Галовица“. Основна намена овог потока, који се са Голубиначким каналом улива у Дунав, је одвођење сувишних вода са југоисточне падине Фрушке горе.