ЈВП „Воде Војводине“ обавештава обвезнике накнаде за одводњавање да је уместо  угашеног  рачуна из  групе 849 отворен нови рачун. Нови број  рачуна је 310-217731 – 24   NLB банка, позив на број остаје исти, а прималац је ЈВП „Воде Војводине“.  Рачун је  намењен за уплате накнаде за одводњавање од физичких лица за 2008, 2009. и 2010. годину.

Обвезници неће трпети никакве последице  уколико због  гашења старог и отварања новог рачуна нису на време измирили своје обавезе.

Подсећамо да је стари рачун угашен због новог Закона о водама и преноса надлежности утврђивања и наплате накнаде за одводњавање од физичких лица, са Пореске управе на јавна водопривредна предузећа.