JVP „Vode Vojvodine“ obaveštava obveznike naknade za odvodnjavanje da je umesto  ugašenog  računa iz  grupe 849 otvoren novi račun. Novi broj  računa je 310-217731 – 24   NLB banka, poziv na broj ostaje isti, a primalac je JVP „Vode Vojvodine“.  Račun je  namenjen za uplate naknade za odvodnjavanje od fizičkih lica za 2008, 2009. i 2010. godinu.

Obveznici neće trpeti nikakve posledice  ukoliko zbog  gašenja starog i otvaranja novog računa nisu na vreme izmirili svoje obaveze.

Podsećamo da je stari račun ugašen zbog novog Zakona o vodama i prenosa nadležnosti utvrđivanja i naplate naknade za odvodnjavanje od fizičkih lica, sa Poreske uprave na javna vodoprivredna preduzeća.