ЈВП „Воде Војводине“ наступило је на 40. Међународном сајму туризма у Београду, као гост на штанду Туристичке организације општине Темерин, са циљем промоције Паркa природе „Јегричка”.

Током четири дана сајма представљене су дечије радионице, излети, едукативне шетње стазом здравља и ликовне колоније које се одржавају на Инфо центру овог заштићеног добра, надомак Темерина.

Такође, промовисан је и катамаран „Чигра“ који плови Јегричком, од Инфо центра до осматрачнице за птице, трасом дугом седам километара. Ова пловидба је најбољи начин да се упозна богат биљни и животињски свет који чине 76 врста водених и мочварних биљака, 20 врста риба, 198 врста птица и бројне врсте сисара. Због својих природних вредности и особености  Јегричка је 2005. године стављена под заштиту као значајно природно добро II и III категорије.

Oсим Јегричком „Воде Војводине“ управља и Парком природе „Бељанска бара“ заштићеним подручјеm III категорије, стаништем 23 врсте риба, седам врста водоземаца, две врсте гмизаваца и чак 136 врста птица, као и храстом лужњаком старим 300 година, који је под режимом II степена заштите.

Непрестане активности на овим европски важним екосистемима, изградња стаза и других инфраструктурних објеката, као и промоција садржаја и едукација становништа, сакупљање комуналног отпада,  добар су начин да се повремено подсетимо колики је глобални значај воде као ресурса 21. века.