Na delu Dunava kod Pančeva (551 cm) i Kovina (558 cm) jutros je uvedena redovna odbrana od poplava na oko 69 kilometara. Redovna odbrana na oba ova sektora proglašava se pri vodostaju od 530, a vanredna kada vodostaj dostigne 650 centimetara.

Sem na Dunavu redovna odbrana je uvedena i na skoro 5 km Nadele, kod ustave i crpne stanice Ivanovo, kao i na 1,5 km na kanalu Azotara.

Uprkos ovom porastu, prema prognozama RHMZ-a, Dunav će narednih dana biti u manjem opadanju.

Stanje na Savi i Tisi je nepromenjeno u odnosu na juče, a za naredne dane je prognozirana stagnacija i opadanje. Podsećamo da je na Savi na snazi redovna odbrana na 92, a vanredna na 24,5 kilometra.