Na vodnoj jedinici „Dunav – Tamiš – Pančevo“ jutros je ukinuta redovna odbrana na oko 17 kilometara Dunava, oko 2,5 km Nadele i na kanalu Azotara.

Kod Kovina je i dalje na snazi redovna odbrana od poplava, ali vodostaj stagnira. Prema prognozama RHMZ ovaj vodotok će i narednih dana biti u stagnaciji i opadanju.

Vodostaji na Savi su u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja narednih par dana, što znači da će se vodostaj do vikenda spuštati i podizati za oko dva centimetra. Dužina odbrambene linije je nepromenjena i iznosi oko 92 kilometra redovne odbrane i 24,5 vanredne.

Za Tisu je prognozirana stagnacija i opadanje do kraja sedmice.