Sa gotovo 20 centimetara iznad granice redovne odbrane od poplava, na vodomernom mestu Jaša Tomić na reci Tamiš, zbog jutros izmerenih 359 centimetara, na ovoj deonici uvedena je redovna odbrana od poplava. Ovim merama obuhvaćeni su i desni i levi nasip uz Tamiš od državne granice do Sečnja u ukupnoj dužini od 30,53 km.

Time je dužina odbrambene linije u Vojvodini koja je u merama redovne odbrane od poplava povećana na 177,36 kilometara.

 Vanredna odbrana i dalje su na snazi na  oko 24 kilometara na reci Savi u zoni Klenka i kod Jamene.

Republički hidrometeorološki zavod prognozira sledeće tendencije vodostaja u naredna četiri dana: vodostaj Dunava je u manjem opadanju i stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije, vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije, vodostaj Save je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja, dok su vodostaji na Tamišu u porastu.