При јутрос измерених 524 центиметара на водомерном месту „Панчево“, што је испод границе редовне одбране од поплава, ова мера се укида на деловима водотока Дунав и водотока Надела. Деоница Дунава која више није обухваћена мерама редовне одбране од поплава подразумева леви насип уз Дунав од ушћа Наделе до Скореновца (11,33 км), а за Наделу леви насип уз Наделу од уставе и црпне станице „Иваново“ до ушћа у Дунав (2,30 км).

Тиме је укупна дужина одбрамбене линије у Војводини која је у мерама редовне одбране од поплава од јутрос скраћена на 133,20 километара.

Ванредна одбрана од поплава и даље је на снази на деловима водотока Сава у зони Шапца и Јамене у укупној дужини од 24,49 километара.

Како прогнозира Републички хидрометеоролошки завод Србије, водостај Дунава је у мањем порасту до Богојева, низводно у стагнацији и мањем опадању са тенденцијом пораста, водостај Саве је у стагнацији са тенденцијом мањег пораста, док је Тиса у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања.