Због јутрос измерених 1066 центиметара на водомеру „Јамена“ на реци Сави уведена је ванредна одбрана од поплава на објекту устава и црпна станица „Босут“ у првој линији одбране, као и на левом насипу уз Саву код Сремске Раче у дужини од 15,10 километара. Ово је пораст водостаја Саве на том мерном месту у односу на јуче за 27 центиметара.

Тако је од данас одбрамбена линија у Војводини која је у мерама ванредне одбране од поплава продужена на готово 40 километара. Мерама редовне одбране од поплава обухваћено је 133,20 километара.

За наредних неколико дана, Републички хидрометеоролошки завод Србије прогнозира да ће водостај Саве бити у стагнацији са тенденцијом мањег пораста, водостај Дунава у мањем порасту до Богојева, низводно у стагнацији и мањем опадању са тенденцијом пораста, а водостај Тисе у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања.