Zbog jutros izmerenih 1066 centimetara na vodomeru „Jamena“ na reci Savi uvedena je vanredna odbrana od poplava na objektu ustava i crpna stanica „Bosut“ u prvoj liniji odbrane, kao i na levom nasipu uz Savu kod Sremske Rače u dužini od 15,10 kilometara. Ovo je porast vodostaja Save na tom mernom mestu u odnosu na juče za 27 centimetara.

Tako je od danas odbrambena linija u Vojvodini koja je u merama vanredne odbrane od poplava produžena na gotovo 40 kilometara. Merama redovne odbrane od poplava obuhvaćeno je 133,20 kilometara.

Za narednih nekoliko dana, Republički hidrometeorološki zavod Srbije prognozira da će vodostaj Save biti u stagnaciji sa tendencijom manjeg porasta, vodostaj Dunava u manjem porastu do Bogojeva, nizvodno u stagnaciji i manjem opadanju sa tendencijom porasta, a vodostaj Tise u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja.