Za održavanje i funkcionisanje Hidrosistema Dunav – Tisa – Dunav, u toku 2018. godine, biće izdvojeno oko 485 miliona dinara. Ove godine, između ostalog, biće uređena deonica Kikindskog kanala, remontovana hidromašinska oprema na jednom polju Brane na Tisi, plovnom mehanizacijom će biti uklonjeno 265 hiljada kubika mulja iz kanala u Bačkoj i Banatu, pokošeno na stotine hiljada kvadrata trske i  šiblja.

Samo za uređenje kanala Bački Petrovac – Karavukovo, na lokacijama kod Čelareva, Tovariševa i Nove Gajdobre i uređenje oko četiri kilometra  kanala Vrbas – Bezdan, biće izdvojeno oko 57 miliona dinara. Ovi radovi trebalo bi da poboljšaju odvodnjavanje na tom području, ali i da stvore preduslove za navodnjavanje ukoliko se za tim ukaže potreba. Za održavanje i funkcionisanje građevinskih objekta i elektroopreme na postrojenjima hidrosistema planirano je  skoro 65 miliona dinara. Međutim, u narednom periodu, pre svega zbog vremenske istrošenosti, za te namene  moraće se izdvajati više novca.

Iz godine u godinu sve više se radi na izmuljenju, a pored plovnih, sve više se koriste i suvozemni bageri. Primera radi, tokom 2017. godine izmuljeno 130.000 kubika mulja više nego prethodne godine.

Sve ove aktivnosti  izvode u cilju poboljšanja uslova snabdevanja vodom bačkog dela HS DTD, povećanja hidroenergetskih potencijala i propusne moći kanalske mreže,  ali i radi poboljšanja uslova plovidbe, brige o životnoj sredini i razvoja nautičkog turizma.