За одржавање и функционисање Хидросистемa Дунав – Тиса – Дунав, у току 2018. године, биће издвојено око 485 милиона динара. Ове године, између осталог, биће уређенa деоница Кикиндскoг каналa, ремонтована хидромашинска опрема на једном пољу Бране на Тиси, пловном механизацијом ће бити уклоњено 265 хиљада кубика муља из канала у Бачкој и Банату, покошено на стотине хиљада квадрата трске и  шибља.

Само за уређење канала Бачки Петровац – Каравуково, на локацијама код Челарева, Товаришева и Нове Гајдобре и уређење око четири километра  канала Врбас – Бездан, биће издвојено око 57 милиона динара. Ови радови требало би да побољшају одводњавање на том подручју, али и да створе предуслове за наводњавање уколико се за тим укаже потреба. За одржавање и функционисање грађевинских објекта и електроопреме на постројењима хидросистема планирано је  скоро 65 милиона динара. Међутим, у наредном периоду, пре свега због временске истрошености, за те намене  мораће се издвајати више новца.

Из године у годину све више се ради на измуљењу, а поред пловних, све више се користе и сувоземни багери. Примера ради, током 2017. године измуљено 130.000 кубика муља више него претходне године.

Све ове активности  изводе у циљу побољшања услова снабдевања водом бачког дела ХС ДТД, повећања хидроенергетских потенцијала и пропусне моћи каналске мреже,  али и ради побољшања услова пловидбе, бриге о животној средини и развоја наутичког туризма.