Прва фаза радова на санацији леве обале реке Саве у зони археолошког локалитета Гомолава код насеља Хртковци, која обухвата 250 m обале, је при крају.

Ситуација на овом делу реке Саве је таква да долази до померања, односно, еродирања и рушења обале и приближавања реке насељу. Како би се такав тренд дефинитивно зауставио, започети су радови на санацији обале реке Саве у зони локалитета Гомолавa, који ће спречити даље обрушавање обале. Циљ санације је стабилизација обале и заштита како археолошког налазишта, тако и самог насеља Хртковци од повишених вода реке Саве. Пројектом је планирана санација обале реке Саве у зони Гомолаве у укупној дужини од 930 m, а укупна вредност радова је око 610 милиона динара.

Прва фаза радова на санацији обале реке Саве у зони Гомолаве започета је у септембру 2017. године, а вредна је 137 милиона динара. У оквиру ових радова, урађена је обалоутврда од каменог набачаја, док је преостало још да се у горњем делу обале постави геопокривач – посебан материјал којим ће се стабилизовати косина обале. Геопокривач има својство да, након одређеног времена, кроз њега порасте трава и тако добија природне карактеристике. Радови на постављању геопокривача наставиће се када водостај Саве буде то дозволио. Извођач радова је ВП „Регулације“, Сремска Митровица.

Када прођу велике воде на реци Сави, наставиће се са радовима. Ове године предвиђено је да се у продужетку од 110 m обаве радови на заштити самог високог профила налазишта Гомолава, за шта су ЈВП „Воде Војводине“ програмом радова издвојиле 86 милиона динара. У продужетку те деонице, истовремено ће се одвијати радови на санацији обале у дужини од 240 m, који ће се финансирати из кредита Светске банке, а вредни су 1,3 милиона евра.

Локалитет Гомолава код насеља Хртковаца, Општина Рума, једно је од најзначајнијих археолошких налазишта на подручју Републике Србије и под заштитом је државе као археолошко налазиште од изузетног значаја.