Prva faza radova na sanaciji leve obale reke Save u zoni arheološkog lokaliteta Gomolava kod naselja Hrtkovci, koja obuhvata 250 m obale, je pri kraju.

Situacija na ovom delu reke Save je takva da dolazi do pomeranja, odnosno, erodiranja i rušenja obale i približavanja reke naselju. Kako bi se takav trend definitivno zaustavio, započeti su radovi na sanaciji obale reke Save u zoni lokaliteta Gomolava, koji će sprečiti dalje obrušavanje obale. Cilj sanacije je stabilizacija obale i zaštita kako arheološkog nalazišta, tako i samog naselja Hrtkovci od povišenih voda reke Save. Projektom je planirana sanacija obale reke Save u zoni Gomolave u ukupnoj dužini od 930 m, a ukupna vrednost radova je oko 610 miliona dinara.

Prva faza radova na sanaciji obale reke Save u zoni Gomolave započeta je u septembru 2017. godine, a vredna je 137 miliona dinara. U okviru ovih radova, urađena je obaloutvrda od kamenog nabačaja, dok je preostalo još da se u gornjem delu obale postavi geopokrivač – poseban materijal kojim će se stabilizovati kosina obale. Geopokrivač ima svojstvo da, nakon određenog vremena, kroz njega poraste trava i tako dobija prirodne karakteristike. Radovi na postavljanju geopokrivača nastaviće se kada vodostaj Save bude to dozvolio. Izvođač radova je VP „Regulacije“, Sremska Mitrovica.

Kada prođu velike vode na reci Savi, nastaviće se sa radovima. Ove godine predviđeno je da se u produžetku od 110 m obave radovi na zaštiti samog visokog profila nalazišta Gomolava, za šta su JVP „Vode Vojvodine“ programom radova izdvojile 86 miliona dinara. U produžetku te deonice, istovremeno će se odvijati radovi na sanaciji obale u dužini od 240 m, koji će se finansirati iz kredita Svetske banke, a vredni su 1,3 miliona evra.

Lokalitet Gomolava kod naselja Hrtkovaca, Opština Ruma, jedno je od najznačajnijih arheoloških nalazišta na području Republike Srbije i pod zaštitom je države kao arheološko nalazište od izuzetnog značaja.