Од јутрос, мере ванредне одбране од поплава важе на близу 40 km на одбрамбеној линији на реци Сави. Мере ванредне одбране спроводе се на 3,88 km леве обале Саве код Кленка, затим, 15,1 km на левом насипу уз Саву код Сремске Раче и 20,61 km на левом насипу код Јамене, као и на устави и црпној станици „Босут“ у првој линији одбране.

Мерама редовне одбране од поплава обухваћено је укупно 118,1 km и то: 77,08 km на Сави и 41,02 km на Дунаву.  

За наредних неколико дана, Републички хидрометеоролошки завод Србије прогнозира да je водостај Саве у мањем порасту, са тенденцијом мањег опадања и стагнације, а водостај Дунава у порасту до Новог Сада, док је низводно у стагнацији, са тенденцијом пораста.