ЈВП „Воде Војводине“ ове године обележавају значајан јубилеј организацијом десете по реду регате, која ће се одржати од 22. јуна до 1. јула. Јубиларном пловидбом обухваћено је 230 километара пловних путева Војводине на кружној рути Нови Сад-Тител-Зрењанин-Клек-Нови Бечеј-Бечеј-Србобран-Кулпин-Нови Сад. Регата под заставом „Воде Војводине“ спаја Дунав и Тису, као и бачке и банатске канале.

Пријаве за овогодишњу регату „Воде Војводине“ почињу 23. априла 2018. године. Заљубљеници у пловидбу ће обрасце за пријаве моћи да нађу на вебсајту www.vodevojvodine.rs.

Организацијом регате, ЈВП „Воде Војводине“ жели да промовише пловне потенцијале Војводине, пловидбу и наутички туризам. Наша регате израсла је у једну од највећих вишедневних рекреативних пловидби у земљи, за коју влада несмањено интересовање како домаћих, тако и страних наутичара. У регати су до сада учествовали и наутичари из Хрватске, Словеније, Аутрије, Мађарске, Холандије и Француске.

Ове године, регаташи ће бити у прилици и да прођу кроз пет бродских преводница, које су једна од одлика пловидбе каналима. Предстојећа пловидба уједно је и најава ревитализације канала Бегеј на потезу од Клека до Српског Итебеја кроз ИПА програм прекограничне сарадње Румунија-Србија.