Стање на водотоцима у надлежности ЈВП „Воде Војводине“ готово је непромењено у односу на јуче. Редовна одбрана од поплава је на снази на укупно 107,23 километра одбрамбене линије у Војводини и то: на 52,58 километра на Сави, затим, на 52,35 километра на Дунаву, на 2,3 километра Наделе и локалитетима Устава и црпна станица „Босут“ и Устава и црпна станица „Иваново“.

Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, водостај Дунава је у мањем опадању, а са тенденцијом мањег пораста и стагнације у наредна три дана. Даље, водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег опадања у наредна четири дана, а водостај Саве је у мањем опадању са тенденцијом опадања у наредна четири дана.