Jutros je na merodavnom vodomeru „Šabac“ na reci Savi izmeren vodostaj od 440 centimetara, pa je stoga na deonici levi nasip uz Savu kod Hrtkovaca ova mera odbrane i ukinuta, u dužini od 6,65 kilometara.

Mere redovne odbrane od poplava sprovode se u Vojvodini na 71,85 kilometara, i to 30,83 km na Savi i 41,02 km na Dunavu.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, vodostaj Dunava je u manjem porastu i stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna dva dana, potom opadanja. Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg opadanja, a vodostaj Save je u opadanju sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna četiri dana.