Јутрос је на меродавном водомеру „Шабац“ на реци Сави измерен водостај од 440 центиметара, па је стога на деоници леви насип уз Саву код Хртковаца ова мера одбране и укинута, у дужини од 6,65 километара.

Мере редовне одбране од поплава спроводе се у Војводини на 71,85 километара, и то 30,83 km на Сави и 41,02 km на Дунаву.

Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Србије, водостај Дунава је у мањем порасту и стагнацији са тенденцијом стагнације наредна два дана, потом опадања. Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег опадања, а водостај Саве је у опадању са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна четири дана.