Kancelarija za rad sa strankama, isključivo u vezi sa naknadom za odvodnjavanje za fizička lica, radi od 18. aprila 2018. godine u suterenu poslovne  zgrade JVP „Vode Vojvodine“, Bulevar Mihajla Pupina 25.

Radno vreme kancelarije je svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova.