Мерама редовне одбране од поплава обухваћено је 44,9 километара у Војводини. Појачано се прати и осматра ситуација на левом насипу уз Дунав од Скореновца до Ковина и од Ковина до Дубовца у укупној дужини од 41,02 километара, као и на левој обали Саве у зони Кленка у дужини од 3,88 километара.

Водостаји на Дунаву узводно од Сланкамена су у мањем порасту а низводно у мањем опадању. Водостаји на Сави су у опадању.