Na vodomernim stanicama Kovin i Šabac i danas je zabeleženo opadanje vodostaja na rekama Dunav i Sava. Merama redovne odbrane od poplava i dalje je obuhvaćeno 44,9 kilometara odbrambene linije u Vojvodini.

Kako prognozira Republički hidrometeorološki savez Srbije, vodostaj Dunava je u manjem opadanju i stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg porasta, vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg opadanja, a vodostaj Save je u opadanju sa tendencijom manjeg opadanja naredna četiri dana.