На водомерним станицама Ковин и Шабац и данас је забележено опадање водостаја на рекама Дунав и Сава. Мерама редовне одбране од поплава и даље је обухваћено 44,9 километара одбрамбене линије у Војводини.

Како прогнозира Републички хидрометеоролошки савез Србије, водостај Дунава је у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег пораста, водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег опадања, а водостај Саве је у опадању са тенденцијом мањег опадања наредна четири дана.