Заинтересовани наутичари могу да се пријаве од понедељка, 23. априла, за учешће у десетој регати „Воде Војводине“, која се одржава од 22. јуна до 1. јула ове године.

Образац за пријаву може се преузети на веб-сајту www.vodevojvodine.rs или лично у ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, трећи спрат, споба број 9, Нови Сад. Попуњену и потписану пријаву, са копијом пловидбене дозволе потребно је доставити лично, поштом или скенирано електронским путем на адресу mzivkovic@vodevojvodine.rs. За учешће у регати потребно је имати регистровано пловило. Подсећамо наутичаре да је број места у регати ограничен због организационих разлога. Више информација о пријави може се добити путем телефона 021/48-81-409 или 021/48-81-583.

Јубиларна регата под заставом „Воде Војводине“ спаја Дунав, Тису, банатске и бачке канале. У десет дана пловидбе обухваћено је 230 километара пловних путева Војводине на кружној рути Нови Сад-Тител-Зрењанин-Клек-Нови Бечеј-Бечеј-Србобран-Кулпин-Нови Сад.

Организацијом регате, ЈВП „Воде Војводине“ жели да промовише пловне потенцијале Војводине, пловидбу и наутички туризам. Наша регате израсла је у једну од највећих вишедневних рекреативних пловидби у земљи, за коју влада несмањено интересовање како домаћих, тако и страних наутичара. У регати су до сада учествовали и наутичари из Хрватске, Словеније, Аутрије, Мађарске, Холандије и Француске.