U toku je dostava rešenja za  2017. i prva tri meseca ove godine za naknadu za odvodnjavanje od strane JVP „Vode Vojvodine“. Rešenja koja poštari nisu mogli dostaviti prilikom dva dolaska na adresu primaoca, neće biti vraćena u JVP „Vode Vojvodine“, kako je prvobitno navedeno. Sva ta rešenja biće ponovo u  lokalnim poštama, a građani će ih moći preuzeti od 3.  do 31. maja. Rešenja se mogu podići sa obaveštenjem koje je poštar ostavio  na navedenoj adresi.