У току је достава решења за  2017. и прва три месеца ове године за накнаду за одводњавање од стране ЈВП „Воде Војводине“. Решења која поштари нису могли доставити приликом два доласка на адресу примаоца, неће бити враћена у ЈВП „Воде Војводине“, како је првобитно наведено. Сва та решења биће поново у  локалним поштама, а грађани ће их моћи преузети од 3.  до 31. маја. Решења се могу подићи са обавештењем које је поштар оставио  на наведеној адреси.