Једно од популарних излетишта у Сомбору – Тромеђа на споју Великог бачког канала и канала ДТД, уређено је захваљујући сарадњи ЈВП „Воде Војводине“ и локалне самоуправе.

На овом локалитету најпре су спроведени земљани радови, а потом урађена два прилазна пута у зони привезиштадужине 156 и 136 метара, ширине од три до четири метра. Изграђен је и дрвени мол – платформа која на оба краја имати алуминијумске степенице за купаче и друге кориснике. Такође, изграђен је и нови плато од 80 квадратних метара и постављен неопходан урбани мобилијар.

У уређење Тромеђе уложено је девет милиона динара кроз заједничко финансирање. Град Сомбор је учествовао са 40%, дакле 3,6 милиона динара, а ЈВП „Воде Војводине“ са 60%, односно 5,4 милиона динара.

Извођачи радова били су ВП „Западна Бачка“ и ВПД „Дунав и Тиса“, Сомбор. Пре почетка извођења ових радова у августу прошле године, били су спроведени и радови на измуљењу овог дела ХС ДТД.