Projektni tim JVP „Vode Vojvodine“, na čelu sa direktorom Slavkom Vrndžićem, učestvovao je na svečanoj konferenciji povodom kik of sastanka „Projekta prekogranične šumske retenzije za integralno upravljanje rizicima od poplava, okolinom i šumama” (FORRET). Sastanak je održan 17. maja u Zagrebu, a označio je zvanični početak izvođenja projekta.

Nakon kik of sastanka održana je sednica na kojoj je konstituisan Upravljački odbor, određeni su predsednik i zamenik i razmotreno je stanje na realizaciji projekta i Metodologija sprovođenja aktivnosti. Za predsednika Upravljačkog odbora imenovan je direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, dok je za zamenika izabran direktor JVP „Vode Vojvodine“  Slavko Vrndžić. Nakon ovoga imenovani su i članovi Odbora za praćenje i nadzor sprovođenja i strateško upravljanje međunarodnim projektom.

Direktor Vrndžić je istakao da „Vode Vojvodine“ sa posebnom pažnjom donosi i sprovodi strateške razvojne programe, a da aktivno učešće u projektima prekogranične saradnje poput ovog ima neizmeran značaj za razvoj vodoprivrede, šumarstva, poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Da podsetimo, FORRET je zajednički projekat institucija iz Hrvatske i Srbije koje se bave upravljanjem vodama i šumama, kao i zaštitom prirode i očuvanjem bioraznolikosti, po kojima je područje sliva Save u pograničnom delu u regiji Spačvansko – Morovićkih šuma od posebnog značaja.

Ovim projektom, osim što će se smanjiti rizik od budućih poplava, kroz uspostavu zajedničkog monitoringa i mera upravljanja rizicima od poplava, osiguraće se i uslovi boljeg ekološkog stanja područja, što će doprineti kvalitetnijem upravljanju šumama, kao i očuvanju bioraznolikosti ovog područja jedinstvene vrednosti.

Vrednost projekta je preko 1.600.000 evra, od čega se 85 procenata obezbeđuje iz Programa prekogranične saradnje IPA Hrvatska – Srbija 2014 – 2020, a preostalih 15 procenata će finansirati projektni partneri: Hrvatske vode kao vodeći partner, Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine”, Javno preduzeće „Vojvodinašume” i WWF Adria međunarodno udruženje za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti.

Sprovođenje projekta započeto je u septembru 2017. i predviđeno je da bude gotovo februara 2020. godine.