Пројектни тим ЈВП „Воде Војводине“, на челу са директором Славком Врнџићем, учествовао је на свечаној конференцији поводом кик оф састанка „Пројекта прекограничне шумске ретензије за интегрално управљање ризицима од поплава, околином и шумама” (FORRET). Састанак је одржан 17. маја у Загребу, а означио је званични почетак извођења пројекта.

Након кик оф састанка одржана је седница на којој је конституисан Управљачки одбор, одређени су председник и заменик и размотрено је стање на реализацији пројекта и Методологија спровођења активности. За председника Управљачког одбора именован је директор Хрватских вода Зоран Ђуроковић, док је за заменика изабран директор ЈВП „Воде Војводине“  Славко Врнџић. Након овога именовани су и чланови Одбора за праћење и надзор спровођења и стратешко управљање међународним пројектом.

Директор Врнџић је истакао да „Воде Војводине“ са посебном пажњом доноси и спроводи стратешке развојне програме, а да активно учешће у пројектима прекограничне сарадње попут овог има неизмеран значај за развој водопривреде, шумарства, пољопривреде и заштите животне средине.

Да подсетимо, FORRET је заједнички пројекaт институција из Хрватске и Србије које се баве управљањем водама и шумама, као и заштитом природе и очувањем биоразноликости, по којима је подручје слива Саве у пограничном делу у регији Спачванско – Моровићких шума од посебног значаја.

Овим пројектом, осим што ће се смањити ризик од будућих поплава, кроз успоставу заједничког мониторинга и мера управљања ризицима од поплава, осигураће се и услови бољег еколошког стања подручја, што ће допринети квалитетнијем управљању шумама, као и очувању биоразноликости овог подручја јединствене вредности.

Вредност пројекта је преко 1.600.000 евра, од чега се 85 процената обезбеђује из Програма прекограничне сарадње ИПА Хрватска – Србија 2014 – 2020, а преосталих 15 процената ће финансирати пројектни партнери: Хрватске воде као водећи партнер, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине”, Јавно предузеће „Војводинашуме” и WWF Адриа међународно удружење за заштиту природе и очување биолошке разноликости.

Спровођење пројекта започето је у септембру 2017. и предвиђено је да буде готово фебруара 2020. године.