Директор ЈВП „Воде Војводине“ Славко Врнџић примио је у суботу награду за изврсност за прекограничну сарадњу у еврорегији Дунав-Криш-Мориш-Тиса (ДКМТ) за пројекат „Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја – Бездан“. Награда је додељена на скупштини организације „Регионална сарадња ДКМТ“ одржаној у Новом Кнежевцу.

Пројекат „Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја – Бездан“ спроводи се у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, са циљем да се смањи опасност од поплава на територији АП Војводине и жупаније Бач-Кишкун, а планирани су и радови на оспособљавању преводнице Бездан. Партнерство на пројекту, чији укупни буџет износи преко 8,5 милиона евра, од чега суфинансирање Европске уније (ИПА) износи скоро 7,5 милиона евра, чине Дирекција за водопривреду Доњег Подунавља (Мађарска), ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад и Фонд „Европски послови” АП Војводине (Србија).