Završna konferencija projekta „Obnova infrastrukture za obranu od poplava i uspostava prekograničnog sustava za zaštitu ljudi i prirodnih dobara od poplava“ (Forest Flow), na kome je JVP „Vode Vojvodine“ jedan od partnera,  održana je u Vinkovcima, 29. maja 2018. godine. Projekt Forest Flow, ukupne vrednosti oko 1.400.000 evra sufinansiran je iz IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija za period 2007 – 2013. godine.

Projekt je započeo 13. avgusta 2016, a trajaće do 12. avgusta 2018. do kada je planirano da budu gotove sve predviđene aktivnosti. Ovo je zajednički poduhvat srpskih i hrvatskih institucija zaduženih za upravljanje šumama (vodeći partneri su JP „Vojvodinašume“ i Hrvatske šume d.o.o.), upravljanje vodama i zaštitom od poplava (JVP „Vode Vojvodine“ i Hrvatske vode) i institucija nadležnih za podizanje svesti o poplavama i zaštiti od poplava (Institut za razvoj i međunarodne odnose i Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu.

Projekt Forest Flow pokrenut je zbog poplava koje su se dogodile u Srbiji i Hrvatskoj u maju 2014. godine. Budući da prirodni vodotoci i postojeći odvodni sistemi nisu imali sposobnost preneti višak vode, posledice obilnih kiša bile su razorne, pa i dalje imaju uticaj na privredu, životnu sredinu i život ljudi u poplavljenom području. 

JVP „Vode Vojvodine“ je u okviru projekta saniralo oko 16.000 metara kanalske mreže i 4.000 metara pristupnog puta sa cevastim propustima koji pripadaju sistemu za navodnjavanje Lipac. U cilju povećanja zaštite od poplava postavljene su dve automatske stanice na reci Bosut, kojima se omogućuje svakodnevna razmena podataka o visini reke Bosut. Prikupljeni podaci posebno su korisni za kontrolu i koordiniranje interventnih aktivnosti u slučaju poplava.

Ovim projektom predviđena je obnova stacionažnih belega na Savskom nasipu u oba pogranična područja. U Srbiji je postavljeno 162 oznake, na svakih pola kilometra. One su izrađene od limene ploče i postavljene na metalni stub na visinu otprilike 80 cm i ubetonirane u betonski temelj.

U okviru završne konferencije izvedena je i pokazna vežba sa tehnikama izrade nasipa i zaštite stambenih objekata od poplavnih voda na nasipu u Moroviću.

Stručnjaci iz „Vode Vojvodine“ i Hrvatskih voda su lokalnom stanovništvu i predstavnicima lokalne samouprave simulirali dolazak visokog vodenog talasa, koji bi uzrokovao rast vode od jedan metar u toku 24 sata na odgovarajućoj lokaciji u Moroviću.

Učesnici su upoznati s ostalim uobičajenim situacijama koje se često javljaju za vreme visokih vodostaja reka, a prikazan je i način izgradnje nasipa za zaštitu stambenih objekata za vreme poplava.