Завршна конференција пројекта „Обнова инфраструктуре за обрану од поплава и успостава прекограничног сустава за заштиту људи и природних добара од поплава“ (Forest Flow), на коме је ЈВП „Воде Војводине“ један од партнера,  одржана је у Винковцима, 29. маја 2018. године. Пројект Forest Flow, укупне вредности oко 1.400.000 евра суфинансиран је из IPA програма прекограничне сaрадње Хрватска – Србија за период 2007 – 2013. године.

Пројект је започео 13. августа 2016, a трајаће до 12. августа 2018. до када је планирано да буду готове све предвиђене активности. Ово је заједнички подухват српских и хрватских институција задужених за управљање шумама (водећи партнери су ЈП „Војводинашуме“ и Хрватске шуме д.о.о.), управљање водама и заштитом од поплава (ЈВП „Воде Војводине“ и Хрватске воде) и институција надлежних за подизање свести о поплавама и заштити од поплава (Институт за развој и међународне односе и Институт за низијско шумарство и животну средину.

Пројект Forest Flow покренут је због поплава које су се догодиле у Србији и Хрватској у мају 2014. године. Будући да природни водотоци и постојећи одводни системи нису имали способност пренети вишак воде, последице обилних киша биле су разорне, па и даље имају утицај на привреду, животну средину и живот људи у поплављеном подручју. 

ЈВП „Воде Војводине“ је у оквиру пројекта санирало око 16.000 метара каналске мреже и 4.000 метара приступног пута са цевастим пропустима који припадају систему за наводњавање Липац. У циљу повећања заштите од поплава постављене су две аутоматске станице на реци Босут, којима се омогућује свакодневна размена података о висини реке Босут. Прикупљени подаци посебно су корисни за контролу и координирање интервентних активности у случају поплава.

Овим пројектом предвиђена је обнова стационажних белега на Савском насипу у оба погранична подручја. У Србији je постављено 162 oзнаке, на сваких пола километра. Оне су израђене од лимене плоче и постављене на метални стуб на висину отприлике 80 cm и убетониране у бетонски темељ.

У оквиру завршне конференције изведена је и показна вежба са техникaма израде насипа и заштите стамбених објеката од поплавних вода на насипу у Моровићу.

Стручњаци из „Воде Војводине“ и Хрватских вода су локалном становништву и представницима локалне самоуправе симулирали долазак високог воденог таласа, који би узроковао раст воде од један метар у току 24 сата на одговарајућој локацији у Моровићу.

Учесници су упознати с осталим уобичајеним ситуацијама које се често јављају за време високих водостаја река, a приказан је и начин изградње насипа за заштиту стамбених објеката за време поплава.