ЈВП „Воде Војводине“ завршило је радове на двонаменском систему за наводњавање „Међа“. Ово су уједно и први окончани радови у Војводини који се финансирају из програма изградње система за наводњавање преко Абу Даби фонда.

Двонаменски систем „Међа“ припада Општини Житиште и обухвата канале система за одводњавање на потезу од асфалтног пута Српски Итебеј – Међа на северу, насеља Међа на истоку, патролне стазе на граници са Румунијом на југу и границе са катастарском општином Српски Итебеј на западу.

Радови који су изведени обухватали су уређење каналске мреже, што је подразумевало чишћење канала од вегетације, уређење инспекционих стаза, машинско профилисање канала – измуљење и разастирање и уређење земљаних депонија.Такође, реконструисано је седам пропуста који се налазе на три канала и постављене су четири типске цевасте уставе на бочним каналима.

Овим радовима канали су доведени у двонаменску функцију и могу да снабдевају водом 762 хектара пољопривредних површина. 

Укупна вредност ових радова је је 141.917,00 евра, а извођач радова био је ВП „Средњи Банат“ Зрењанин.