Na prevodnici Brana na Tisi, od početka ove godine, ne naplaćuje se prevođenje brodova, sastava i svih drugih plovila.

Dozvoljeno je da se čamci i jahte prevode zajedno sa brodovima, s tim što čamac sme da uđe u komoru prevodnice tek nakon broda.

U periodu sezone, od 15. juna do 15. septembra, uvode se dva nova termina za prevođenje čamaca i jahti i to pre podne, od 9 do 10 časova, i posle podne, od 18 do 19 časova. Prevođenje mora da se najavi na broj telefona 066/86 43 051 ili preko radio stanice, na kanalu 16, a ulazak u komoru je moguć tek nakon odobrenja dežurnog prevodničara.